Η Ένωση Μαρίνων Ελλάδας ετοιμάζει σχέδιο δράσης για τον θαλάσσιο τουρισμό

Ο στόχος του έργου, που θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, είναι να δημιουργηθεί μια λεπτομερής και οικονομικά αποδοτική στρατηγική επικεντρωμένη σε τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και αξιολόγησης των στοιχείων του τουρισμού, της ανάπτυξης προϊόντων, του σχεδιασμού εμπειριών, της προώθησης και των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων για την προσέλκυση ταξιδιωτών οι οποίοι αναζητούν να γνωρίσουν την εμπειρία του ιστιοπλοϊκού τουρισμού στην Ελλάδα.

Το γραφείο marketing «Toposophy» ανέλαβε το έργο για λογαριασμό της GMA και θα προχωρήσει στην ανάλυση των διεθνών και εγχώριων τάσεων, καθώς και σε αξιολόγηση των διεθνών κανόνων ανταγωνισμού, στοχεύοντας στο να συμβάλλει στην προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού, ενισχύοντας παράλληλα και το γενικό τουριστικό προϊόν της χώρας .

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ένωση Μαρίνων Ελλάδας σχεδιάζει επίσης να συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και δημοσιεύει έναν εξειδικευμένο οδηγό.